AHAKOA HE ITI ... HE POUNAMU

Aho Nuku

Aho is the weft thread used for the making of kākahu . Nuku is the short form of Papatuanuku, Earth mother.  We use the term Aho Nuku for womenswear. 
 
Aho Nuku

Index Next